در گواهینامه موقت لیسانسم نوشته بودند ۱۲ سال تعهد خدمت در ایران دارد. در تاریخ ۲۱ آذر ۸۶ موفق به اخذ دانشنامه لیسانس شدم. در گواهینامه موقت فوق لیسانسم نوشته بودند ۳ سال تعهد خدمت در ایران دارد و لذا ۲۱ آذر ۸۹ میتوانستم دانشنامه فوق را بگیرم. روز ۱۹ دی به علم و صنعت رفتم و نیم ساعته آنرا گرفتم.
قبلش در اینترنت جستجو کردم ببینم چه مدارکی را باید همراه ببرم. با توجه به جواب سربالا، لیست بلندبالایی تهیه کردم و هر مدرکی که فکرش را هم نمیکردم لازم باشد با خود بردم. آقای محمدی اما، فقط مدارک زیر را خواست:
اصل گواهی موقت – تسویه با صندوقهای رفاه – گواهی سابقه کار – عکس – دانشنامه لیسانس و فرم استهلاک تعهد آموزش رایگان

ms4web2