دانشنامه کارشناسی ارشد

در گواهینامه موقت لیسانسم نوشته بودند 12 سال تعهد خدمت در ایران دارد. در تاریخ 21 آذر 86 موفق به اخذ دانشنامه لیسانس شدم. در گواهینامه موقت فوق لیسانسم نوشته بودند 3 سال تعهد خدمت در ایران دارد و لذا 21 آذر 89 میتوانستم دانشنامه فوق را بگیرم. روز 19 دی به علم و صنعت رفتم و نیم ساعته آنرا گرفتم.
قبلش در اینترنت جستجو کردم ببینم چه مدارکی را باید همراه ببرم. با توجه به جواب سربالا، لیست بلندبالایی تهیه کردم و هر مدرکی که فکرش را هم نمیکردم لازم باشد با خود بردم. آقای محمدی اما، فقط مدارک زیر را خواست:
اصل گواهی موقت – تسویه با صندوقهای رفاه – گواهی سابقه کار – عکس – دانشنامه لیسانس و فرم استهلاک تعهد آموزش رایگان