قابل توجه اعضای جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی (erjae)

همانگونه که مستحضرند واحد کامپیوتر و اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی؛ از طریق کانالهای =پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی =سیستم پیامک اینترنتی

ادامه