سایت ریاضی فیزیک ۶۲ تا ۶۵

نوشته شده توسط عباس خسروبیگی در ۲۲ دی ۱۳۹۶

در جلسه ششم دورهمی؛ اعلام کردم که سایتی راه اندازی خواهم کرد.

خدا رو شکر؛ راه اندازی شد…

چاپ کتاب کانون

نوشته شده توسط عباس خسروبیگی در ۲۱ دی ۱۳۹۶

کتاب

اسامی و مشخصات کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

منتشر شد

به نظر من

بهتر بود

عنوان کتاب را

اطلاعات اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

میگذاشتند!

راه اندازی سایت خیریه امام زمان

نوشته شده توسط عباس خسروبیگی در ۶ دی ۱۳۹۶

یکی از مسئولین موسسه خیریه و تبلیغی امام زمان (عج) دفتر گلپایگان تماس گرفت

و از من خواست که در راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بهشان کمک کنم.

با افتخار پذیرفتم …

 

ادامه ارجاع کارهای کارشناسی گروه ۷ با روند سابق

نوشته شده توسط عباس خسروبیگی در ۲۹ آذر ۱۳۹۶

عضویت من در هیات رییسه گروه ۷ ادامه دارد. دیروز اولین جلسه چهارمین دوره هیات رییسه گروه ۷ تشکیل شد. آقای قلمی به عنوان رییس و آقای کریمی به عنوان نایب رییس و من به عنوان دبیر انتخاب شدیم.

مقرر گردید تا زمان راه اندازی سیستم دبیرخانه و ارجاع کار (که در مراحل پایانی راه اندازی میباشد) روال تعیین شده قبلی در جلسه شماره ۱۳ مورخ ۱ آبان ۹۵ گروه؛ به همان شکل ادامه یابد.
بنابراین ارجاع کارهای کامپیوتری با آقای خسروبیگی – تاسیساتی و گازرسانی با آقای قلمی و بقیه موارد با آقای کریمی خواهد بود.

یادآوری می شود:

اولین هیات رییسه گروه ۷ (آقایان اسلامی – رفیعی – کریمی) جمعا ۸ جلسه برگزار نموده بودند.

دومین هیات رییسه گروه ۷ (آقایان اسلامی – امیدی کیا – صالحی) جمعا ۱۳ جلسه برگزار نموده بودند.

سومین هیات رییسه گروه ۷ (آقایان صالحی – خسروبیگی – حلمی) جمعا ۴۲ جلسه تشکیل داده اند.

 

ادامه عضویت در هیات رییسه گروه ۷

نوشته شده توسط عباس خسروبیگی در ۲۸ آذر ۱۳۹۶

با پایان یافتن مدت مسئولیت اعضای هیات رییسه قبلی گروه ۷ در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

مجددا بعنوان عضو هیات رییسه گروه مذکور؛ مامور به انجام وظیفه شدم.

سعی میکنم بزودی گزارشی کوتاه در این رابطه منتشر نمایم …