راه اندازی مرکز عملیات امنیت/soc در شرکت پالایش نفت امام خمینی/پالایشگاه اراک (سابق)

با تلاش و پیگیری همکاران سخت کوش من در واحد فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)؛ مرکز عملیات امنیت فاوای پالایشگاه راه اندازی شد. متن

ادامه