رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت فکری پدید آورندگان آثار و محصولات رایانه ای و نشر الکترونیک

حق کپی رایت در راستای حفاظت از حقوق معنوی پدید آورندگان آثار مختلف (اعم از ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری –

ادامه