تماس

پیوندهای من   :   My Links

برگ سبز/وبسایت :  Website
http://site.midinternet.com

   با اینترنت/وبلاگ  :  Weblog
http://www.midinternet.com

با تلگرام :  Telegram
https://t.me/midinternet

با اینستاگرام : Instagram
https://www.instagram.com/midinternet

ایمیل های من :  My Emails

khosrobaigy@gmail.com
khosrobaigy@midinternet.com
khosrobaigy@iaoemarkazi.ir
khosrobaigy@ikorc.ir

فرم تماس  :   Contact Form

برای تماس با من، می توانید از فرم زیر استفاده کنید . مطمئن باشید، در صورت لزوم، پاسخ شما به آدرس ایمیل داده شده، ارسال خواهد شد!

↓ Use this form