ایمیل من:
khosrobaigy  در gmail دات com

فرم تماس:
برای تماس با من، می توانید از فرم زیر استفاده کنید . مطمئن باشید، در صورت لزوم، پاسخ شما به آدرس ایمیل داده شده، ارسال خواهد شد! ضمنا پر کردن فیلدهای ستاره دار ضروریست.