راه اندازی مرکز عملیات امنیت/soc در شرکت پالایش نفت امام خمینی/پالایشگاه اراک (سابق)

با تلاش و پیگیری همکاران سخت کوش من در واحد فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)؛ مرکز عملیات امنیت فاوای پالایشگاه راه اندازی شد. متن خبر منتشره در این خصوص در پایگاههای اطلاع رسانی (داخلی و جهانی) شرکت؛ به شرح زیر است:

همزمان با بازدید مهندس رجبی مدیرعامل پالایشگاه از واحد برنامه ریزی ، مرکز عملیات امنیت socوnocدر شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند راه اندازی گردید

مهندس رجبی مدیرعامل و هیئت همراه در سلسه دیدارهای دوره ای خود از واحدها و ادارات زیر مجموعه شرکت ، از واحد برنامه ریزی پالایشگاه بازدید به عمل آوردند و مرکز عملیات امنیت socوnocدر شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند را راه اندازی نمودند .

به گزارش روابط عمومی در جریان بازدید مدیر عامل و هیئت همراه از اداره برنامه ریزی پالایشگاه ، مرکز عملیات امنیت soc و noc در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به همت متخصصان مرکز IT با هدف تحلیل به موقع داده های اطلاعاتی و اتخاذ واکنش های درست و به موقع در زمان بروز حملات سایبری ، راه اندازی گردید .

از آنجا که امنیت در حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات ، موضوعی بسیار حیاتی است و هرگونه سرمایه گذاری در بخش عملیات بدون در نظر گرفتن دغدغه های امنیتی می تواند محل آسیب های جدی برای سازمانها باشد ، پس از الزامات اخیر سازمان افتای ریاست جمهوری مبنی بر داشتن SIEM در تمامی سازمانهای حیاتی و حساس ، مرکز عملیات امنیت soc و noc شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با هدف تأمین امنیت سایبری شرکت و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی، راه اندازی شد .

در این بازدید مهندس میرزایی رئیس اداره برنامه ریزی پس از قدردانی از تلاشهای همکاران این اداره در راستای عمل به وظایف و تکالیف کاری و به نتیجه رساندن پروژه مهم و اثرگذار برنامه ریزی استراتژیک ، پیاده سازی مدیریت فرآیند ، راه اندازی بخش های NOC وSOC واحد IT و… به تشریح عملکرد واحدهای این اداره پرداخت .

وی با بیان مشکلات واحدهای مربوطه و کمبودهای موجود، خواهان اختصاص نیروی کافی به واحد جدید برنامه ریزی راهبردی شدند که مدیر عامل محترم در این خصوص قول مساعدت دادند.

مهندس میرزایی همچنین طی بیاناتی گزارشی از روند پیشرفت برنامه های استراتژیک شرکت ، پروژه استقرار مدیریت فرآیند و پروژه ارزیابی ذینفعان ارائه نمودند.

در این بازدید مهندس رجبی و هیئت همراه پس از حضور در بخش های مختلف واحد برنامه ریزی همچون IT ، کارگاه ، اتاق سرور ، واحد کیفیت ، برنامه ریزی راهبردی و noc ، ضمن شنیدن صحبتها و نقطه نظرات کارکنان این بخشها از نزدیک در جریان روند کار این اداره قرار گرفتند و در راستای افزایش تعاملات فی مابین ، رضایتمندی سازمانی و همچنین رفع برخی مشکلات ، کمبودهای موجود و برنامه ریزی های آتی ، دستوراتی را صادر نمودند .

این گزارش می افزاید شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند جزء شرکت ها و سازمانهای پیشرو استان مرکزی در راه اندازی مرکز عملیات امنیت soc و noc می باشد