سپاسگزاری

به نام خدا

خدای عز و جل را سپاس؛ که مردمان خوب را در اطراف ما قرار داد.
سپاسگزاری  از بندگان خدا؛ تشکر از خداست.
بدین وسیله از همه سروران – دوستان – آشنایان – اساتید و همکاران گرامی و ارجمند که
در مراسم خاکسپاری و یا  مجلس ترحیم  مادر همسرم؛ شرکت نموده
و یا با انتشار همدردی / نصب تاج گل / عرض تسلیت از طریق تلفن / تلگرام / پیامک و دیگر وسایل ارتباطی
ابراز همدردی نموده و موجب تسلی خاطر اینجانب و دیگر بستگان شده اند
صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می‌نماییم.
همراهی شما در این مسیر برای ما دلگرم کننده بوده و خواهد بود.
از این که به علت تألمات روحی و یا مشغول بودن در مراسم تا کنون توفیق تشکر حضوری / پاسخ فردی میسر نگردیده، قلبا پوزش می‌طلبیم.
امیدواریم خداوند توفیق دهد که بتوانیم  محبت شما گرامیان  را در مراسم شادی‌تان جبران کنیم.

از طرف خسروبیگی و خانواده