ایجاد امنیت درسیستمهای کامپیوتری و استفاده از امکانات امنیتی winXP

یکی از مهمترین نیازهای سیستمها و شبکه‌های کامپیوتری در دنیای امروز، برقراری امنیت می‌باشد. در ارتباط با ایجاد امنیت در سیستمهای کامپیوتری موارد بسیاری بایستی مد نظر طراحان، برنامه‌نویسان و مسئولین مراکز کامپیوتری یا واحدهای سازمانی استفاده کننده از کامپیوتر باشد. در این مقاله ابتدا به مبانی امنیت در سیستمهای کامپیوتری پرداخته می‌شود. سپس نیم‌نگاهی به استانداردهای امنیتی داریم و بخشهایی مهمتر از توصیه‌های امنیتی را مرور می‌کنیم. در انتها به مرور برخی تمهیدات امنیتی موجود در کامپیوترهای شخصی پرداخته و از دیدگاه کاربردی، کاربران را با امکانات امنیتی سیستم عامل ویندوز XP که در حال حاضر در سطح گسترده‌ای در ایران مورد استفاده قرار دارد، آشنا خواهیم کرد.

متن فوق چکیده مقاله‌ایست که روز ۸ مرداد آخرین مهلت ارسال آن بود! فایل کامل آن در لینک زیر است:

winxpsec