ايجاد امنيت درسيستمهاي کامپيوتری و استفاده از امکانات امنيتي winXP

يکي از مهمترين نيازهاي سيستمها و شبکه‌هاي کامپيوتري در دنياي امروز، برقراري امنيت مي‌باشد. در ارتباط با ايجاد امنيت در سيستمهاي کامپيوتري موارد بسياري بايستي مد نظر طراحان، برنامه‌نويسان و مسئولين مراکز کامپيوتري يا واحدهاي سازماني استفاده کننده از کامپيوتر باشد. در این مقاله ابتدا به مباني امنیت در سیستمهای کامپیوتری پرداخته می‌شود. سپس نیم‌نگاهی به استانداردهاي امنيتي داریم و بخشهایی مهمتر از توصیه‌های امنیتی را مرور می‌کنیم. در انتها به مرور برخی تمهيدات امنيتی موجود در کامپیوترهای شخصی پرداخته و از دیدگاه کاربردی، کاربران را با امکانات امنیتی سیستم عامل ویندوز XP که در حال حاضر در سطح گسترده‌ای در ایران مورد استفاده قرار دارد، آشنا خواهیم کرد.

متن فوق چکیده مقاله‌ایست که روز 8 مرداد آخرین مهلت ارسال آن بود! فایل کامل آن در لینک زیر است:

winxpsec