مجموعه مقررات نفت

مجموعه کامل “مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت”  که در تیرماه ۹۵ توسط وزارت نفت ابلاغ شده است، در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شرکت منتشر شده است.

 فصل ۱۲ مجموعه مقررات اداری نفت (تحت عنوان تکریم سرمایه انسانی و رسیدگی و پاسخگویی به درخواستها و انتظارات قانونی) از ۳ بخش زیر تشکیل شده است:
۱- مسئولین تکریم سرمایه انسانی و رسیدگی به نگرانی ها
۲- رویه عمل در مورد تکریم سرمایه انسانی و رسیدگی به نگرانی ها
۳- وضع اداری کارمند در جریان رسیدگی به نگرانی ها
به دلیل اهمیت موضوع؛ بخش دوم؛ عینا جهت اطلاع در ادامه منعکس میشود…

صنعت نفت نهایت کوشش را مبذول می دارد تا فرهنگ تکریم سرمایه انسانی نهادینه و نگرانی و گله مندیهای کارمند در داخل هر واحد رفع گردد.
رییس کارمند تا حد امکان، جز در مواقع ضروری، نباید رفع نگرانی و گله مندی کارمند زیر نظر خود را به مقامات بالاتر منتقل و یا از مرحله ای وارد مرحله بعدی نماید. رویه عمل زیر به منظور رفع نگرانی و گله مندی کارمند بطریق عادلانه، ساده و سریع مقرر گردیده است تا کارمند بتواند در صورت لزوم از آن استفاده نماید و هرگونه اقدامی که بمنظور رفع نگرانی و گله مندی در هر مرحله صورت گیرد باید توسط رییس مربوطه به اطلاع کارمند گله مند رسانده شود.
۱- مرحله اول
کارمند حق دارد نگرانی یا عدم رضایت خود را با رییس مستقیم خود مطرح نماید و خواستار رفع آن شود. رییس مستقیم موظف است عضو را بپذیرد و با کمال دقت و حسن نیت اظهارات وی را مورد توجه قرار داده و با توجه به خط مشی ها و رویه های موجود در شرکت، در صورت امکان بدون درنگ، جوابی قانع کننده بدهد. اگر دادن جواب مستلزم کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع و یا مشاوره با اداره مربوط یا امور اداری و یا جلب موافقت یا کمک روسای بالاتر باشد رییس مستقیم باید در ابتدا این امر را به کارمند یادآور شده و سپس با مشورت و کسب موافقت مقامات بالاتر و نظر واحد امور اداری مربوط و در صورت لزوم تماس با امور اداری شرکت اصلی، رسیدگی لازم را بعمل آورده و حداکثر ظرف ۱۵ روز نتیجه را برای کارمند تشریح نماید. رییس بلافصل موظف است پس از طرح هر گله یا مسئله کارمند گزارش مشروحی درباره گلایه مطروحه و نتیجه رسیدگی به آن تهیه نموده و یک نسخه از آن را برای ضبط در پرونده استخدامی کارمند و یک نسخه برای اطلاع امور اداری شرکت مربوط بمنظور آگاهی از نوع و زمینه های گله مندی و شکایت کارمند ارسال دارد.
۲- مرحله دوم
در صورتی که کارمند از نتیجه رسیدگی و جواب رییس بلافصل قانع و متقاعد نگردد می تواند تقاضا نماید موضوع مسئله یا گله مندی جهت تجدید نظر به رییس بالاتر ارجاع گردد. در چنین موردی طرح مسئله باید کتبی بوده و موارد مطروحه صراحت داشته باشد.
در این صورت رییس بلافصل کارمند موظف است نامه وی را همراه با اطلاعات کتبی جمع آوری شده درباره موضوع گلایه و همچنین نظرات خود، تسلیم سرپرست بالاتر نماید.
سرپرست بالاتر پس از دریافت شکوائیه و ضمائم آن به نوبه خود موظف است هرگونه بررسی را که لازم بداند بعمل آورده و سپس کارمند را احضار و پس از توجه به توضیحات وی نظر خود را درباره مسئله یا گله مندی در حضور رییس بلافصل کارمند به وی ابلاغ نماید.
۳- مرحله سوم
چنانچه کارمند گله مند یا شاکی در این مرحله از رسیدگی جواب را از لحاظ خود قانع کننده نداند حق دارد ذیل شکوائیه از سرپرست بالاتر تقاضا کند که موضوع را برای رسیدگی بیشتر و تجدید نظر به سرپرست بالاتر منتقل نماید. این ترتیب میتواند با رعایت سلسله مراتب سازمانی تا بالاترین مرجع در امور مربوطه ادامه یابد. سرپرستی که گلایه کارمند به وی برگشت گردیده در هر مرحله موظف است با سرعت به درخواست کارمند رسیدگی نماید و نتیجه رسیدگی و تصمیم مقام مافوق باید حداکثر ظرف ۱۵ روز به اطلاع رییس بلافصل کارمند برسد و در صورتیکه تصمیمات مزبور مغایر با نتیجه رسیدگی رییس بلافصل باشد باید از طریق خود او به کارمند ابلاغ گردد.
۴- مرحله چهارم
در مواردی که کارمند با وجود طی مراحل قبلی نسبت به نتیجه رسیدگی قانع نشده باشد می تواند درخواست نماید موضوع برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی به رییس شورای اداری و استخدامی (وزیر نفت) ارجاع گردد. در چنین صورتی مدیر مربوط موظف است پرونده امر را با اطلاعات جمع آوری شده و اظهار نظر خود را از طریق مدیر توسعه منابع انسانی شرکت مربوط جهت ایشان ارسال دارد. نتیجه رسیدگی در این مرحله بوسیله رییس بلافصل به اطلاع کارمند می رسد و سابقه امر برای ضبط در پرونده استخدامی کارمند ارسال می گردد.