آغاز مرحله دوم شناسایی بیومتریک پرسنل پالایشگاه امام خمینی

در ادامه پروژه “تغییر دستگاههای کنترل تردد در شرکت پالایش نفت امام خمینی” از امروز؛ مرحله دوم تعریف چهره و اثر انگشت پرسنل، در دستگاههای کنترل تردد آغاز شد.

در مرحله اول، تصویر چهره و اثر انگشت حدود   ۲۵۰ نفر در سیستم ثبت شده بود.

در این مرحله، طی یک برنامه زمانبندی (تا پایان اردیبهشت ۹۸) توسط ۶ نفر اپراتور در محدوده ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱ اطلاعات بیومتریک پرسنل در دستگاهها تعریف خواهد شد.

لازم به ذکر است که پس از تعریف چهره و اثر انگشت پرسنل در سیستم؛ بکارگیری کارت تردد متوقف و تنها از روشهای شناسایی بیومتریک برای کنترل تردد استفاده خواهد شد.