برگزاری دوره سیستمهای اطلاع رسانی، جلسه اول

امروز عصر راس ساعت ۱۵:۳۰ طبق برنامه اعلامی قبلی، اولین گروه کارشناسان رسمی در دوره آشنایی با سیستمهای اطلاع رسانی شرکت جستند.

این دوره در محل دفتر کانون کارشناسان برگزار گردید و تا ساعت ۱۸ ادامه داشت.

شرکت کنندگان در دوره ابتدا با مفاهیم مقدماتی و سپس با جزئیات وضعیت استفاده از سیستمهای نوین اطلاع رسانی در کانون استان مرکزی آشنا شده و به سوالات حضار پاسخ داده شد. در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، از سیستم پیامک اینترنتی، پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی و سرویس پست الکترونیک برای ارتباط با کارشناسان عضو استفاده میشود.

در پایان به شرکت کنندگان در دوره یک تمرین عملی داده شد که در صورت انجام آن، گواهی شرکت در دوره برای آنان صادر و در پرونده ایشان ثبت و نگهداری خواهد شد.

ضمنا بزودی در خصوص زمان برگزاری دوره برای گروه دوم اطلاع رسانی خواهد شد.