برگزاری دوره فشرده اطلاع رسانی (جلسه ۴)

همانگونه که در خبر “آشنایی با سیستمهای نوین اطلاع رسانی؛ جلسه ۳” آمده بود،  دوره مذکور بعداز ظهرهای پنجشنبه هر هفته در کانون برگزار میشود.

این دوره برای چهارمین گروه راس ساعت ۱۴:۳۰ روز ۱۷/بهمن/۹۲ با حضور ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره (آقای مهندس اسلامی بیدگلی و آقای مهندس شجاعی زاده) و سایر مدعوین، همچنین بازدید ریاست کانون استان مرکزی (آقای مهندس سیفی) برگزار شد.

ذکر این نکته ضروریست که جهت ارزیابی پایان دوره، یک فرم اینترنتی طراحی گردیده که به ایمیل شرکت  کنندگان ارسال میشود. حاضرین در کلاس با تکمیل و ارسال آن، میزان آشنایی خود با سیستمهای نوین اطلاع رسانی مورد استفاده در کانون استان مرکزی را اعلام می نمایند. بر اساس نتیجه این ارزیابی، گواهی گذراندن دوره برای شرکت کنندگان صادر و تسلیم و یک نسخه از آن در پرونده کارشناسان نگهداری و در موقع افزایش صلاحیت، مد نظر قرار خواهد گرفت.

ict-exam