پيشنهاد برگزاري دوره آشنایی با سیستمهای نوین اطلاع رسانی

متن زیر، پیشنهاد ارائه شده به رییس هیئت مدیره کانون میباشد که

“در هیئت مدیره طرح و با کلیات موضوع موافقت گردید. مقرر شد … توسط کمیته آموزش کانون برنامه ریزی و اقدام شود”.

جناب آقای مهندس مصطفوی
رییس محترم هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری
با سلام،
احتراما با توجه به:
۱-    نتایج نظرسنجی انجام شده در مجمع عمومی گذشته (که در سایت کانون نیز منتشر گردیده) و میزان آشنایی کارشناسان محترم عضو کانون با اینترنت و کانالهای اطلاع رسانی
۲-    مفاد پیشنهادات ارائه شده توسط کارشناسان در همان فرمهای نظرسنجی

۳-    وضعیت ارسال پیامکهای اطلاع رسانی و مطالب منتشره در سایت و عکس العمل کارشناسان محترم، علی‌الخصوص در مواردی که بایستی کاری انجام می‌شده (بعنوان مثال دعوتنامه شرکت در مجمع – ارسال نام و فامیل لاتین برای صدور کارت – تحویل مدارک لازم جهت تمدید پروانه)

۴-    ایجاد امکان ایمیل در دامنه کانون برای کارشناسان
لازم است که در اولین فرصت دوره آموزشی مناسبی برگزار گردد تا مشکلات ارتباط کانون با اعضا (و بالعکس) برطرف شده و در انجام درست  و به موقع کارهای مقید به زمان، خللی وارد نشود و برای تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی، مشکلات کمتری پیش رو باشد. لذا پیشنهاد میشود به نحو مقتضی  دوره زیر برگزار گردد:
عنوان دوره: آشنایی با سیستمهای نوین اطلاع رسانی
مدت زمان: ۴ ساعت
تعداد افراد هر گروه: حداکثر ۳۵  نفر
امکانات لازم: دیتا پروژکتور و دسترسی به اینترنت با سرعت حداقل ۱۲۸