اسامی داوطلبین عضویت در ارکان کانون کارشناسان استان مرکزی

محمد سروش؛ دبیر کمیسیون ماده ۱۳ شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، در نامه فوق (شماره ۷۳۹۱ مورخ ۱۳/۹/۹۷) نوشته است:

برادر گرامی جناب آقای سحرخیز…
رییس محترم هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

سلام علیکم؛
احتراما عطف به نامه شماره ۷۴۸/ک مورخ ۳۱/۳/۹۷ آن کانون در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت در ارکان کانون کارشناسان استان مرکزی، مراتب در کمیسیون ماده ۱۳ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بشرح ذیل به اطلاع میرسد:
الف: پرونده آقایان:
۱- سعید ملا اسماعیلی
۲- محمدرضا پور اسلامی
۳- سید حسن خدامی
۴- علیرضا فرشیدپور
۵- فاضل طهماسبی زاده
۶- محمدرضا اشتری تواندشتی
۷- سید عباس حسینی
۸- محمد باقر قلعی
۹- فرهاد سحرخیز
۱۰- مهدی عظیمی
۱۱- محمد حسین قدیمیان
۱۲- یوسف یوسفی
۱۳- سید احسان اله شفیعی
۱۴- مجتبی صالحی
۱۵- ایرج مشیریان دزفولیان
۱۶- عباس خسروبیگی
۱۷- حمید مدنی
۱۸- جلال الدین میرآخورلی
۱۹- محمد سلیمانی
۲۰- کریم عتابی
۲۱- محمودرضا شجاعی زاده
۲۲- علی صفدر خلیلی
۲۳- رحمانعلی قره باغی
۲۴- سید حمیدرضا امینی
۲۵- سید محمد جلالی
۲۶- محسن اسدی
۲۷- وحید مومنی

در اولویت پذیرش قرار گرفتند.

ب: سایر داوطلبین در اولویت قرار نگرفتند.

اسامی داوطلبین عضویت در ارکان کانون کارشناسان استان مرکزی که در اولویت پذیرش قرار گرفته اند

به نقل از سایت کانون

 

بخش نظرات بسته است.