اسامی داوطلبین عضویت در ارکان کانون کارشناسان استان مرکزی

محمد سروش؛ دبیر کمیسیون ماده ۱۳ شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، در نامه فوق (شماره ۷۳۹۱ مورخ ۱۳/۹/۹۷) نوشته است:

برادر گرامی جناب آقای سحرخیز…
رییس محترم هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

سلام علیکم؛
احتراما عطف به نامه شماره ۷۴۸/ک مورخ ۳۱/۳/۹۷ آن کانون در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت در ارکان کانون کارشناسان استان مرکزی، مراتب در کمیسیون ماده ۱۳ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بشرح ذیل به اطلاع میرسد:
الف: پرونده آقایان:
۱- سعید ملا اسماعیلی
۲- محمدرضا پور اسلامی
۳- سید حسن خدامی
۴- علیرضا فرشیدپور
۵- فاضل طهماسبی زاده
۶- محمدرضا اشتری تواندشتی
۷- سید عباس حسینی
۸- محمد باقر قلعی
۹- فرهاد سحرخیز
۱۰- مهدی عظیمی
۱۱- محمد حسین قدیمیان
۱۲- یوسف یوسفی
۱۳- سید احسان اله شفیعی
۱۴- مجتبی صالحی
۱۵- ایرج مشیریان دزفولیان
۱۶- عباس خسروبیگی
۱۷- حمید مدنی
۱۸- جلال الدین میرآخورلی
۱۹- محمد سلیمانی
۲۰- کریم عتابی
۲۱- محمودرضا شجاعی زاده
۲۲- علی صفدر خلیلی
۲۳- رحمانعلی قره باغی
۲۴- سید حمیدرضا امینی
۲۵- سید محمد جلالی
۲۶- محسن اسدی
۲۷- وحید مومنی

در اولویت پذیرش قرار گرفتند.

ب: سایر داوطلبین در اولویت قرار نگرفتند.

اسامی داوطلبین عضویت در ارکان کانون کارشناسان استان مرکزی که در اولویت پذیرش قرار گرفته اند

به نقل از سایت کانون