اسامی داوطلبین عضویت در ارکان کانون کارشناسان استان مرکزی

محمد سروش؛ دبیر کمیسیون ماده 13 شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، در نامه فوق (شماره 7391 مورخ 13/9/97) نوشته است:

برادر گرامی جناب آقای سحرخیز…
رییس محترم هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

سلام علیکم؛
احتراما عطف به نامه شماره 748/ک مورخ 31/3/97 آن کانون در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت در ارکان کانون کارشناسان استان مرکزی، مراتب در کمیسیون ماده 13 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بشرح ذیل به اطلاع میرسد:
الف: پرونده آقایان:
1- سعید ملا اسماعیلی
2- محمدرضا پور اسلامی
3- سید حسن خدامی
4- علیرضا فرشیدپور
5- فاضل طهماسبی زاده
6- محمدرضا اشتری تواندشتی
7- سید عباس حسینی
8- محمد باقر قلعی
9- فرهاد سحرخیز
10- مهدی عظیمی
11- محمد حسین قدیمیان
12- یوسف یوسفی
13- سید احسان اله شفیعی
14- مجتبی صالحی
15- ایرج مشیریان دزفولیان
16- عباس خسروبیگی
17- حمید مدنی
18- جلال الدین میرآخورلی
19- محمد سلیمانی
20- کریم عتابی
21- محمودرضا شجاعی زاده
22- علی صفدر خلیلی
23- رحمانعلی قره باغی
24- سید حمیدرضا امینی
25- سید محمد جلالی
26- محسن اسدی
27- وحید مومنی

در اولویت پذیرش قرار گرفتند.

ب: سایر داوطلبین در اولویت قرار نگرفتند.

اسامی داوطلبین عضویت در ارکان کانون کارشناسان استان مرکزی که در اولویت پذیرش قرار گرفته اند

به نقل از سایت کانون