سومین همایش علمی بسیج شرکت گاز

سومین همایش علمی بسیج شرکت گاز در روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند ۸۶ در مشهد مقدس برگزار شد. از شرکت گاز استان مرکزی، من و آقای اسکانیان (بعنوان نویسنده مقاله) و آقایان چربدست، زندبگله و مجیدی حضور داشتیم. مقاله ما برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده بود. اما با همکاری خوب مسئول بسیج شرکت و بدستور ایشان، علاوه بر پوستر، بنر زیر نیز تهیه و در محل برگزاری همایش نصب گردید. این اولین باری بود که بنر (استند ) درست میکردیم و تجربه خوبی بود. لازم است از مسئول پایگاه مقاومت بسیج قائم آل محمد (ص) -جناب آقای چربدست- بخاطر حمایت از فعالیتهای پژوهشی و تشویق به ارسال مقاله و شرکت در همایش، تشکر نمایم.

استند مقاله مشهد