تقدیرنامه پخش

پس از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت که منجر به ایجاد اختلال در عملکرد جایگاههای فروش محصولات نفتی شرکت پخش فرآورده های نفتی شد؛ من هم در راستای رفع مشکل همکاری کوچکی (از طرف محل کارم) داشتم.

شرمنده کردند و تقدیرنامه ای فرستادند…