ارائه دوره ذخیره و بازیابی اطلاعات دیسکهای سخت

دوره فوق در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذر ۱۴۰۰  برای تعدادی از همکاران واحد فاوا در اداره آموزش پالایشگاه اراک ارائه گردید.

لینک دانلود فایل پرزنتیشن مربوطه در پی می آید:

HARD-DISK