خواندن متون فارسی با استفاده از شبکه‌های عصبی پرسپترون

عنوان فوق، عنوان سمینار دوره کارشناسی ارشد اینجانب بود که در دی ماه 73 در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه گردید. متاسفانه فایل یا نسخه کاغذی از آن را ندارم.
در این سمینار پیرامون: واج‌ها و صداهای حروف فارسی و عربی – اصول و روشهای خواندن متون توسط کامپیوتر – مبانی شبکه‌های عصبی – استفاده از شبکه عصبی برای خواندن متون توام با احساسات – استفاده موفقیت‌آمیز از این سیستم برای خواندن متون انگلیسی در آنموقع و تعمیم و توسعه آن برای خواندن متون فارسی صحبت شد.