خب، چندین ترمه که از دانشجوها خواستم سر کلاس آز شبکه از مطالبی که میگم جزوه خوبی تهیه کنند تا در اختیار دیگران قرار بدم. متاسفانه جزواتی که تهیه کردند و فرستادند ناقصه. من هم متاسفانه فرصت نکردم خودم چیز کاملی تهیه کنم.

موقتا یک فایل فشرده در مسیر دانلود (در زیرشاخه Aze-shabake ) گذاشتم که از هیچی بهتره! دانشجویان این ترم حتما نگاه کنید چون تعدادی از سوالات امتحان کتبی از همین مطالب طرح خواهد شد.