موقتا برای آز شبکه

خب، چندین ترمه که از دانشجوها خواستم سر کلاس آز شبکه از مطالبی که میگم جزوه خوبی تهیه کنند تا در اختیار دیگران قرار بدم. متاسفانه جزواتی که تهیه کردند و فرستادند ناقصه. من هم متاسفانه فرصت نکردم خودم چیز کاملی تهیه کنم.

موقتا یک فایل فشرده در مسیر دانلود (در زیرشاخه Aze-shabake ) گذاشتم که از هیچی بهتره! دانشجویان این ترم حتما نگاه کنید چون تعدادی از سوالات امتحان کتبی از همین مطالب طرح خواهد شد.