سایت شخصی

۱- مدتی بود به این موضوع فکر میکردم که آیا ایجاد یک سایت شخصی برای من (که وبلاگ دارم) ضرورتی دارد یا نه؟ به اعتقاد من، دو تفاوت اساسی بین «سایت» و «وبلاگ» وجود دارد. سایت، پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی است و وبلاگ جنبه خودمانی و غیررسمی دارد یا لااقل جنبه رسمی در آن کمرنگ‌تر از سایت است. دیگر اینکه معمولا ارتباط بین دارنده سایت و مخاطب او یکطرفه و کمرنگ‌تر از وبلاگ است. در وبلاگها امکان استفاده از نظرات خوانندگان به صورت کامنت وجود دارد. حجم مراودات بین مخاطب وبلاگ و نویسنده آن، از طریق کامنت، بسیار بیشتر از حجم مراودات بین دارنده سایت و مخاطب (معمولا از طریق ایمیل) است. بر این اساس به این نتیجه رسیدم که یک سایت شخصی نیز راه‌اندازی کنم.
۲- مسئله سخت بعدی انتخاب آدرس سایت بود.