راه اندازی 3 سایت دیگر

1- اخیرا گوگل آنالیتیکس (google analytics) تغییراتی داشته و ساختار جدید به ترتیب شامل 3 سطح:

Account

Property

Profile

view

میباشد.

در حال حاضر در  آنالیتیکس 12 عدد Property  دارم که 5 تای آنها غیر فعال است. در جدول زیر محدوده فعالیت قبلی آنها، که در آنالیتیکس آمار بازدیدش را دارم، آمده است:

Pageviews  Visits End Start URL
 14346  8152  Mar 2012  Aug 2008  krcarak.midinternet
 9656  2856  Mar 2012  Nov 2010  portal.midinternet
 11866  7218  Jan 2012  Sep 2010  aladlink.com
 1952  1341  Sep 2010  Jan 2010  ikhclub.ir
 110415  56756  Nov 2010  Jan 2010  safirlink.com

Interactive Whiteboards by PolyVision

2- در این اواخر (پس از سایت آقای سهیلی) من روی 3 سایت کار کرده ام:

باشگاه استقلال اراک

سامان معماری اراک

صندوق کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

البته هنوز خرده کاری دارند!