اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری

پروانه کارشناسی رسمی

پس از طی مراحل لازم (که شرح آن در اینجا آمده است) و در حالیکه از قبل “پروانه کارشناسی رسمی قوه قضاییه” داشتم، در تاریخ ۱۳۸9/7/۱۰ موفق به اخذ پروانه کارشناسی رسمی در رشته کامپیوتر از کانون کارشناسان رسمی دادگستری شدم.

یک دیدگاه در “اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری

دیدگاه ها بسته شده است.