تماس با من

کانالهای تماس با افراد شامل

آدرس و تلفن و فکس و URL و موقعیت جغرافیایی یا کروکی و شماره همراه و آدرس ایمیل و احیانا پیوندهای ثابت در شبکه های اجتماعیست.

همچنین در سایتها و وبلاگها میتوان از تکمیل فرم تماس استفاده کرد.

من علاوه بر این سایت اینترنتی؛ یک وبلاگ – یک کانال تلگرام و یک صفحه در اینستاگرام دارم.

پیوندها – ایمیل و فرم تماس با من در صفحه تماس آمده است.همچنین دیگر آدرسهای ایمیل من در صفحه تجربیات موجود است.