در جلسه دیروز مجمع عمومی، آذرنوش اعتمادی، مسئول گروه کامپیوتر، به ارائه گزارش کارهای کامپیوتری انجام شده به شرح زیر پرداخت:

900325-e

گزارش مختصر فعالیتهای انجام شده در رابطه با سیستمهای کامپیوتری و سایت اینترنتی  کانون
۱-    تشکیل جلسات گروه کارشناسان کامپیوتر جهت بررسی و اقدامات لازم از آذرماه ۸۹ تا کنون به تعداد ۹ جلسه
۲-    رفع مشکل هک شدن سایت اینترنتی قبلی کانون و راه اندازی سایت جدید از ۳/۱۲/۸۹ و بروزنمودن و نگهداری آن
۳-    ایجاد بانک اطلاعاتی کارشناسان کانون جهت انتشار کتاب که میتواند در تصمیم گیری های آتی کانون و راه‌اندازی سیستمهای آینده مفید باشد
۴-    راه اندازی سیستم پیامک اینترنتی جهت اطلاع رسانی جامع، سریع و ارزان به کلیه اعضا به عنوان پل ارتباطی
۵-    نصب و راه اندازی و عملیاتی نمودن شبکه محلی کامپیوتری کانون و اتصال سیستمهای رایانه ای و بسترسازی برای سیستمهای بعدی که به تدریج کانون به آنها مجهز خواهد شد
۶-    تجهیز شبکه محلی کانون به سرویس اینترنت و ضد ویروس
۷-    ارائه آموزشهای لازم در خصوص بکارگیری سیستمهای نوین کامپیوتری به پرسنل کانون (ادامه دارد)
۸-     مکانیزاسیون سیستم مکاتبات اداری و بهینه سازی سیستم مالی منطبق با نیازهای کانون (در دست اقدام)

ذکر این نکته ضروریست که هدف از تهیه پرسشنامه،  برنامه ریزی برای سیستمها و کارهای بعدی و افزایش کیفیت اطلاع رسانی میباشد. (کارشناسان محترم لطفا پرسشنامه های توزیع شده را بدقت تکمیل و تحویل نمایند)

پیشنهاد می شود برای برگزاری مجمع عمومی سال آینده و یا جلساتی از این قبیل از همکاری گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات جهت آماده سازی مطالب به صورت اسلایدهای بسیار شکیل (توسط powerpoint  ) استفاده شود.