ارائه توضیحاتی در خصوص سیستم ارجاع کار در مجمع عمومی (erjae)

قابل توجه اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

با سلام
احتراما با عنایت به راه اندازی سیستم دبیرخانه و ارجاع کار
و از آنجائیکه از این پس کارهای کارشناسی
از طریق این سیستم به شما ارجاع خواهد شد

لطفا جهت کسب اطلاعات کامل در خصوص این سیستم
و چرخه کار و اطلاعات در آن
در جلسه مجمع  عمومی کانون
که در ساعت ۱۶:۳۰چهارشنبه ۳ خرداد در فرهنگسرای آئینه برگزار میگردد

حتما شرکت فرمایید
در آن جلسه جزئیات بیشتری در خصوص این سیستم تشریح خواهد شد.