بررسي سيستم ارجاع كار در كانون كارشناسان رسمي دادگستري خراسان رضوي

كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان مركزي مدتيست كه در صدد تهيه يك سيستم كامپيوتري جهت ارجاع كار (تقاضاي كارشناسي) به كارشناسان عضو خود ميباشد. چندين روز پيش موضوع در جلسه هيات مديره با حضور اينجانب و آقاي عليرضا عباسي مطرح شده بود. مسئوليت بررسي و انتخاب سيستم، با توجه به پيشنهاد قبلي جناب آقاي مهندس عباسي، به ايشان سپرده شد.

نتيجه بررسيهاي آقاي عباسي منجر به اين شد كه سيستم مورد استفاده در كانون كارشناسان مشهد، بهتر است. با توجه به اينكه شركت تهيه كننده سيستم تمايلي به ارائه دمو در اراك نداشت و اينجانب سفر به مشهد را در برنامه شخصي خود در پيش داشتم؛ قرار شد پس از تشرف به مشهد مقدس، به كانون استان خراسان بروم و با مسئول كامپيوتر آن كانون و برنامه نويس سيستم جلسه اي داشته باشيم.

امروز به همراه برنامه نويس سيستم به كانون كارشناسان مشهد مراجعه نمودم و بررسي و مذاكرات لازم به عمل آمد.

پي نوشت:

پيرو آن و پس از اتمام بررسيها؛ مجددا در جلسه هيات مديره حضور يافتيم و نهايتا اقدامات لازم براي خريد و نصب و راه اندازي سيستم آغاز شده است كه اميدوارم بزودي به اتمام برسد…

یک دیدگاه در “بررسي سيستم ارجاع كار در كانون كارشناسان رسمي دادگستري خراسان رضوي

دیدگاه ها بسته شده است.