پیشنهاد آموزش سیستم ارجاع در مجمع عمومی کانون

درباره سیستم ارجاع کار؛ قبلا در اینجا نوشته ام (که توصیه میکنم حتما بخوانید!). با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی در تاریخ 25 اردیبهشت برگزار خواهد شد، همچنین با عنایت به اینکه گردهمایی همه کارشناسان عضو کانون به صورت سالانه یک بار انجام میشود و این بهترین فرصت برای آموزش و اطلاع رسانی میباشد، لذا پیشنهاد زیر به هیات مدیره محترم ارائه شده که امیدوارم مورد استقبال قرار گیرد.

بسمه تعالی

عالیجنابان؛ اعضای محترم هیات مدیره کانون

با سلام

احتراما همانگونه که مستجضر میباشید برای رسیدن سیستم ارجاع/تقسیم عادلانه کار به وضعیت کنونی زحمات زیادی کشیده شده و وقت و هزینه زیادی صرف شده است.

اینجانب تقاضا دارم در ابتدای جلسه مجمع عمومی (پیش از دستور) فرصتی به بنده داده شود تا با ارائه توضیحات کامل درباره سیستم ارجاع؛ کارشناسان محترم را در جریان مشخصات و قابلیتهای سیستم قرار دهم و از فرصت مغتنم گردهمایی همه کارشناسان برای اطلاع رسانی و آموزش چرخه کار و اطلاعات در سیستم استفاده نماییم.

با تشکر

رونوشت:

– بازرس محترم کانون

– کارشناسان محترم عضو کانون