سایت ریاضی فیزیک ۶۲ تا ۶۵

در جلسه ششم دورهمی؛ اعلام کردم که سایتی راه اندازی خواهم کرد.

خدا رو شکر؛ راه اندازی شد…

بخش نظرات بسته است.