راه اندازی سایت قلب و زندگي

پس از عمل قلب باز؛  به مطب جناب آقاي دكتر مصطفي بيات؛ جهت ادامه درمان مراجعه مي كردم

كه در اينجا از ايشان و همكارانشان تشكر نموده ام.

با توجه به فعاليت علمي آقاي دكتر بيات در دانشگاه، پيشنهاد دادم كه سايتي اينترنتي راه اندازي نمايند.

مورد استقبال قرار گرفت

و بالاخره امروز سايت قلب و زندگي  راه اندازي شد…

یک دیدگاه در “راه اندازی سایت قلب و زندگي

دیدگاه ها بسته شده است.