ایجاد امکان مشاهده اطلاعات کارشناسان در پروفایل شخصی (erjae)

کارشناسان محترم عضو کانون

بدینوسیله به استحضار می رساند:

با ورود به سیستم ارجاع – با استفاده از شماره پروانه و پسورد خودتان – میتوانید با کلیک روی پروفایل

کل اطلاعات خود را در سیستم مشاهده نمایید.

برای ورود به سیستم ارجاع روی لینک زیر کلیک نمایید:

ورود به سیستم دبیرخانه و ارجاع کار

یادآوری میشود؛ پسورد ورود به سیستم قبلا توسط سیستم پیامک کانون برایتان ارسال شده است.