(سابقه) اطلاعات اعضای کانون در سیستم مدیریت اطلاعات کارشناسان (erjae)

۱- پس از نصب و راه اندازی و عملیاتی شدن “سیستم مدیریت اطلاعات کارشناسان”؛

اطلاعات کارشناسان از “گوگل داکز” استخراج و به این سیستم تغذیه شده بود.

۲- پس از خریداری و نصب “سیستم دبیرخانه و ارجاع کار”؛

اطلاعات کارشناسان از “سیستم مدیریت اطلاعات کارشناسان” استخراج و به این سیستم تغذیه شد.

۳- سوابق اطلاعات کارشناسان موجود در سیستم قبلی؛ از طریق لینکهای زیر در دسترس میباشد:

لیست کارشناسان به ترتیب حروف الفبا

لیست کارشناسان به تفکیک رشته و ترتیب تاریخ اخذ پروانه کارشناسی

در لیست اول، با کلیک روی حروف الفبای ابتدای لیست، میتوانید لیست را محدودتر کنید.

در لیست دوم، با انتخاب رشته مورد نظر از طریق list box رشته کارشناسی و سپس کلیک کردن روی “جستجو کن”، میتوانید لیست کارشناسان رشته مورد نظرتان را ببینید.

در هر ۲ بخش فوق؛ با کلیک روی “جزئیات” در مقابل نام هر کارشناس؛ میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد کارشناس مورد نظر را ملاحظه فرمایید.