بسترسازی و توسعه کاربرد اینترنت

سمینار «بسترسازی و توسعه کاربرد اینترنت در شرکتهای گاز استانی» در تاریخ ۱۳ مهر ۸۳ توسط اینجانب در شرکت گاز استان مرکزی با موضوعات زیر ارائه شد:

منابع اساسی برای ادامه حیات انسان-تعریف کامپیوتر، اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات، شبکه کامپیوتری، دانش، اطلاع رسانی، اینترنت، اینترانت و اکسترانت- تاثیرات تکنولوژی اطلاعات در توسعه اقتصاد دانش محور، در طراحی دوباره سازمانها، در توسعه IT ، در ایجاد فرصتهای شغلی- ارتباط تجارت الکترونیک و اقتصاد دانش محور- مغز انسان و اینترنت- مثالهای عینک سازی و بانک برای تغییر دیدگاه نسبت به توسعه- وابستگی شرکتها به کامپیوترهایشان- تاثیر آی تی بر شیوه و قلمرو زندگی خصوصی- مشاغل اینترنتی- مراحل لازم برای ورود به اینترنت- Email – سیستمهای امور مشترکین- چرخه کار و اطلاعات در سیستم مبتنی بر اینترنت- مزایای استفاده از اینترنت و چالش های موجود- چشم انداز توسعه استفاده از اینترنت- بررسی وضعیت مکانیزاسیون سیستمها در ایران- وضعیت شرکتهای گاز استانی

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست
گوهر هرکس از این لعل توانی دانست
قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس
که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست
عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده
بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست

پی نوشت:

فایل پاورپوینت مربوطه

arak-khp

یک دیدگاه در “بسترسازی و توسعه کاربرد اینترنت

دیدگاه ها بسته شده است.