نمایش اطلاعات کارشناسان عضو کانون با استفاده از سیستم جدید (erjae)

بدینوسیله به استحضار اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

و سایر بازدیدکنندگان سایت می رساند:

اطلاعات کارشناسان عضو این کانون،  از سیستم “مدیریت اطلاعات کارشناسان” استخراج و به سیستم “دبیرخانه و ارجاع کار” تغذیه شده است.

اطلاعات موجود در سیستم جدید در آدرس زیر قابل مشاهده است:

http://portal.iaoemarkazi.ir/experts

این صفحه دارای امکان جستجو نیز میباشد.

همچنین میتوان با کلیک روی  “جزئیات” در سطر مقابل نام هر کارشناس؛ جزئیات بیشتری از اطلاعات کارشناس مورد نظر را ملاحظه نمود.

از آنجائیکه در مواقع تبدیل اطلاعات از یک سیستم به سیستم دیگر، به دلیل ناهمخوانی کدهای سیستم قدیم و جدید، ممکن است اشکالاتی بوجود آید؛ لذا لازمست کارشناسان محترم عضو کانون به سایت (آدرس http://portal.iaoemarkazi.ir/experts) مراجعه و فیلدهای اطلاعاتی مربوط به خود را کنترل نمایند.

با توجه به اینکه چاپ کتاب جدید اطلاعات کارشناسان، در دست اقدام است و قرار است اطلاعات کارشناسان برای چاپ در کتاب، از سیستم “دبیرخانه و ارجاع کار” استخراج گردد؛ لذا صحت اطلاعات موجود در سیستم از اهمیت بسزائی برخوردار است.

بدین منظور جهت ثبت درخواستهای اصلاح اطلاعات؛ برنامه کوچکی در دست تهیه است که بزودیِ زود خبر مربوط به آن اطلاع رسانی خواهد شد…