تجربیات من

مدتها پیش تصمیم گرفتم که رزومه بنویسم. در مورد فرمت رزومه بررسی هایی کردم و نهایتا فرمت استانداردی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد را آموختم.

بر اساس این فرمت؛ رزومه از 3 بخش تشکیل میشود:

بخش اول اطلاعات تماس

بخش دوم سوابق کار

بخش سوم سوابق تحصیلی

هر بخش هم فرمت خاص خود را دارد که من سعی کردم در نوشتن رزومه ام رعایت کنم.

البته در صفحه تجربیات؛  رزومه ام را به 2 فرمت تهیه کرده ام…

برای مشاهده رزومه من؛ اینجا را کلیک کنید.