معرفی کاندیداهای انتخابات ارکان کانون

در ماده ۶ نظامنامه انتخاب ارکان کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری

آمده است:

هیات مدیره به کاندیداهای تایید شده توسط کمیسیون ماده ۱۳ (شورای عالی) ابلاغ می نماید تا با رعایت شئونات حرفه ای و اخلاقی نسبت به معرفی خود از طریق تهیه خلاصه سوابق تحصیلی، اعتباری، تالیفاتی، علمی، تجربی، حرفه ای و اجتماعی و سایر موارد و ارائه آن به هیات مدیره تا یک هفته قبل از برگزاری انتخابات اقدام نماید و هیات مدیره این خلاصه سوابق ارائه شده داوطلبان را در روز رای گیری در اختیار رای دهندگان می گذارد تا با اطلاع از سوابق مذکور رای دهند.

 

یک نظر درباره “معرفی کاندیداهای انتخابات ارکان کانون” داده شده است.

  1. برگ سبز » بایگانی وبلاگ » در مورد انتخابات کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی گفته :

    […] شناخت کاندیداها باید باشد میتوان گفت این موضوع در  نظامنامه انتخابات  منع نشده اما مسکوت گذاشته شده […]