کاربرد کامپیوتر در هدایت آتش

در تاریخ 69/1/15  بعنوان گزارش کارآموزی ۱ به استاد کارآموزی ارائه شد و حاصل آموزشها و فعالیتهای انجام شده طی دو دوره حضور در جبهه بعنوان مسئول هدایت و تطبیق آتش بود. این گزارش حاوی «مقدمه – آتش – تطبیق آتش – هدایت آتش – وسایل و روشهای کار – ۶۰۲P – برنامه‌ها – توضیح کار برنامه‌ها – لیست برنامه‌ها – نکات ایمنی – قابلیت تطبیق و انتشار برنامه – نمونه اجرا و نتایج» میباشد که کپی کاغذی آن موجود است!

3 دیدگاه در “کاربرد کامپیوتر در هدایت آتش

دیدگاه ها بسته شده است.