مشکل سال ۱۴۰۰

Year 1400

چند روز پیش نامه ای برایمان آمد که “مشکل سال ۱۴۰۰ را بررسی کنید”

خب؛ حتما میدانید که در سال ۱۹۹۹ جهان در گیر و دار حل مشکل سال ۲۰۰۰ موسوم به Y2K  بود که قبلا در این سایت در موردش صحبتهایی شده است. ( لینک و لینک و لینک)

ریشه مشکل در ۲ رقمی بودن عدد سال در سیستمهای مبتنی بر ریزپردازنده بود. البته سیستمهایی مشکل داشتند که وابسته به زمان بودند و در آنها اندازه گیری زمان با استفاده از RTC انجام میشد نه timer

حالا هم؛ سیستمهایی که در آنها تاریخ شمسی مورد استفاده قرار میگیرد و اندازه گیری زمان با این تاریخ مورد بررسی قرار میگیرد و در آنها عدد سال ۲ رقمی در نظر گرفته شده؛ ممکن است دچار مشکل شوند که باید بررسی شوند.

کاش در همان سال ۱۹۹۹ مسئولان دولتی در کشورهایی که از تقویم شمسی استفاده میکنند؛ این مشکل را پیش بینی کرده بودند و همان موقع طراحان و برنامه نویسان سیستمهایی که از تاریخ شمسی استفاده میکنند را موظف کرده بودند که برای عدد سال ۴ رقم در نظر بگیرند

یک دیدگاه در “مشکل سال ۱۴۰۰

دیدگاه ها بسته شده است.