مشکل سال 1400

Year 1400

چند روز پیش نامه ای برایمان آمد که “مشکل سال 1400 را بررسی کنید”

خب؛ حتما میدانید که در سال 1999 جهان در گیر و دار حل مشکل سال 2000 موسوم به Y2K  بود که قبلا در این سایت در موردش صحبتهایی شده است. ( لینک و لینک و لینک)

ریشه مشکل در 2 رقمی بودن عدد سال در سیستمهای مبتنی بر ریزپردازنده بود. البته سیستمهایی مشکل داشتند که وابسته به زمان بودند و در آنها اندازه گیری زمان با استفاده از RTC انجام میشد نه timer

حالا هم؛ سیستمهایی که در آنها تاریخ شمسی مورد استفاده قرار میگیرد و اندازه گیری زمان با این تاریخ مورد بررسی قرار میگیرد و در آنها عدد سال 2 رقمی در نظر گرفته شده؛ ممکن است دچار مشکل شوند که باید بررسی شوند.

کاش در همان سال 1999 مسئولان دولتی در کشورهایی که از تقویم شمسی استفاده میکنند؛ این مشکل را پیش بینی کرده بودند و همان موقع طراحان و برنامه نویسان سیستمهایی که از تاریخ شمسی استفاده میکنند را موظف کرده بودند که برای عدد سال 4 رقم در نظر بگیرند

یک دیدگاه در “مشکل سال 1400

دیدگاه ها بسته شده است.