شروع به کار پیمانکار فاوا در پالایشگاه

بالاخره پس از پیگیریهای مستمر و چندین ساله؛ اولین پیمانکار واحد فاوا در پالایشگاه اراک شروع به کار کرد.

در بخشی از قرارداد آمده که پیمانکار و کارکنانش باید توافقنامه عدم افشای راز را امضا کنند. فرمی برای این منظور با کمک دوستان پتروشیمی تهیه کردم