از امروز به صورت مامور در پالایشگاه  اراک مشغول به کار شدم.

این اولین باریست که به صورت مامور جایی کار میکنم.

تا خدا برای بعدها چه خواهد…