شروع تدریس 2 درس جدید

این ترم در علمی کاربردی حدید؛  دو درس جدید برای من برنامه ریزی کردند.

تدریس دروس جدید از یک طرف سخت و از طرف دیگر لذتبخشه!

امروز اولین روز کلاسهای این 2 درس بود: “خدمات الکترونیک” و “کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات”

گرچه اشکالاتی در سرفصل این دروس (و دروس دیگر!) هست اما در مجموع مطالب خوبی بایستی در طول ترم مطرح بشه.

امیدوارم بتونم به خوبی انجام وظیفه کنم.