شروع تدریس ۲ درس جدید

این ترم در علمی کاربردی حدید؛  دو درس جدید برای من برنامه ریزی کردند.

تدریس دروس جدید از یک طرف سخت و از طرف دیگر لذتبخشه!

امروز اولین روز کلاسهای این ۲ درس بود: “خدمات الکترونیک” و “کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات”

گرچه اشکالاتی در سرفصل این دروس (و دروس دیگر!) هست اما در مجموع مطالب خوبی بایستی در طول ترم مطرح بشه.

امیدوارم بتونم به خوبی انجام وظیفه کنم.

بخش نظرات بسته است.