اهمیت تصدیق اعتبار و صحت در نظرسنجی های مهم

در جلسه اخیر هیات مدیره شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب (تعاونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی)؛ مقرر شد که نظرسنجی در مورد انحلال شرکت؛ از اعضای تعاونی صورت پذیرد. با توجه  به اهمیت موضوع؛ در نظر دارم نظرسنجی را به صورتی انجام دهم که همراه با “تصدیق اعتبار و صحت” اعضا باشد. ساز و کاری برای این منظور اندیشیده ام که انشااله به زودی عملی خواهم کرد

موضوع تصدیق اعتبار و صحت کاربران در فضای مجازی و در مواقعی همچون مجامع عمومی مجازی و یا نظرسنجیها و یا انتخابات مجازی و همچنین در بانکداری اینترنتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر ساز و کار مناسبی در پیش گرفته نشود؛ اعتبار مجمع عمومی/انتخابات/نظرسنجی زیر سوال است!

شروع بحث تصدیق اعتبار و صحت در صفحه ۵۰ از پایان نامه کارشناسی ارشدم:

یک دیدگاه در “اهمیت تصدیق اعتبار و صحت در نظرسنجی های مهم

دیدگاه ها بسته شده است.