در شماره ۵۱ مجله ندای گاز، در صفحه‌ی ۳۸ مقاله‌ی «بهینه سازی طراحی خطوط لوله گاز با استفاده از تکنولوژی RS و GIS» منتشر گردیده است! تصاویر روی جلد و صفحه‌ی اول مقاله:

nedayegaz1

nedayegaz2