جابجایی عید فطر و یک اتفاق خیلی خیلی مهم

امروز مشخص شد که تعطیلات عید فطر به جای دوشنبه و سه شنبه

به سه شنبه و چهارشنبه تغییر یافته

امروز من زودتر از شرکت راه افتادم تا برای معاینه درد پا (ناشی از حرکت ترکش) به دکتر مراجعه کنم

در ضمن

دیروز یک اتفاق خیلی مهم در محل کارم افتاد و آن تغییر مسئول امنیت شبکه بود

امیدوارم با این تغییر؛ شرایط حاوی مشکلات ریشه داری که در واحد فاوا و اداره سامانه ها داشتیم رو به بهبود باشد انشااله