آمار بازدید سال 90 سایت کانون کارشناسان

متن زیر را دیروز در سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی منتشر کردم. (ارتباطش با من، به این مطلب برمیگردد.)

بدون شك انتشار آمار بازديد، براي بازديد كنندگان معمولي (آماتور) چندان معني و جذابيتي ندارد! اما كاربران حرفه‌اي اينترنت بدان توجه بيشتري دارند، از آن استفاده مي‌كنند و معمولا منتظر انتشارش هستند. البته صرفا انتشار و نيم‌نگاه به آمار بازديد چندان سودي ندارد بلكه مديران سايتها و پايگاههاي اطلاع‌رساني بايد به تحليل نتايج آن پرداخته و در نتيجه تغييرات لازم در مكانيزمهاي اطلاع‌رساني را اعمال نمايند كه اين مهم معمولا كمتر انجام مي‌شود.

در پي انتشار اولين آمار بازديد از اين پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي، اينك توجه شما بازديد كنندگان محترم را به آمار بازديد سال 90 جلب مي‌نمايم. بديهي است كه مرجع مورد استفاده براي آمار بازديد، كماكان آمارگير گوگل google analytics ميباشد كه در اعتبار آن كمتر كسي تشكيك وارد كرده است!

محتواي جدول زير با استفاده از اطلاعات تصوير فوق و جدول قبلي و به صورت تجمعي تهيه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال 89 607 3677 آمار تجمعي قبلي
سال 90 16816 61267
تا پایان سال 90 17423 64944

بد نیست اضافه کنم که همچنین، بموازات سایت اینترنتی، از زمان راه اندازی سیستم پیامک اینترنتی کانون تا پایان سال ۹۰ از طریق این سیستم (که نمونه‌ گزارشی در  مورد آن قبلا منتشر شده)، تعداد  ۹۳۵۲ پیامک ارسال و ۱۸۴ پیامک دریافت شده است.