بررسی امکانات امنیتی نرم افزار ADM در محیطهای آموزشی

مقاله فوق را از دانشگاه آزاد اسلامی ملایر در بخش موضوعی «آموزش و کاربرد کامپیوتر در ایران و امنیت اطلاعات» به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در آبانماه سال ۷۸ ارائه دادم. البته این مقاله در واقع بخشی از پروژه دوره کارشناسی ارشد بود. چکیده مقاله به قرار زیر است:

در سیستمهای عامل باز که جزئیات عملکرد سیستم را اکثر کاربران ماهر سیستم می دانند، می‌توان برای ایجاد امنیت در کاربردهائی که به ایمنی بالائی نیاز دارند، از نرم‌افزارهای آماده استفاده نمود. در این مقاله ایجاد امنیت در سیستمهایی که در محیطهای آموزشی تحت سیستم عامل DOS  کار میکنند، با استفاده از نرم‌افزار ADM  بررسی می‌شود و در مورد میزان امنیت ایجاد شده توسط ADM  در این سیستمها بحث شده و راههای نفوذ و جلوگیری از نفوذ به سیستم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

متن کامل مقاله در فایل زیر آمده است:
adm