قابل توجه دانشجویان مهندسی اینترنت ۸۸۱

فایلهای مربوط به درس، در این آدرس قرار دارند. البته  هر کس موفق به دانلود از اینترنت نشده و یا از همکلاسیها کپی نگرفته، میتواند با آوردن یک فلش یا سی‌دی خام، فایلها را از خودم بگیرد. از طرفی بدلیل مشکلات پیش آمده، امتحان فقط از مطالبی است که تا روز ۸ دی در اینترنت آپلود شده (از جمله مطالب قبل از میان ترم). آخرین فایل آپلود شده ftp-http بوده و دیگر فایلی آپلود نخواهد شد.

ضمنا از سمینارهایی که در لیست inteng13 نیست، سوال اختیاری پرسیده میشود!