قابل توجه دانشجويان مهندسي اينترنت 881

فايلهاي مربوط به درس، در این آدرس قرار دارند. البته  هر کس موفق به دانلود از اینترنت نشده و یا از همکلاسیها کپی نگرفته، ميتواند با آوردن يک فلش يا سي‌دي خام، فايلها را از خودم بگيرد. از طرفي بدليل مشکلات پيش آمده، امتحان فقط از مطالبي است که تا روز 8 دی در اينترنت آپلود شده (از جمله مطالب قبل از ميان ترم). آخرین فایل آپلود شده ftp-http بوده و دیگر فایلی آپلود نخواهد شد.

ضمنا از سمينارهايي که در ليست inteng13 نيست، سوال اختياري پرسيده ميشود!