طراحی سیستم کامپیوتری مرکز فروش کتاب

پروژه لیسانس اینجانب تحت عنوان فوق و تحت نظر معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان بود که در شهریور 71 پایان یافت.
1- متاسفانه در حال حاضر غیر از این گزارش، به مدارک دیگری از پروژه لیسانسم دسترسی ندارم. ولی خواندن همین گزارش نیز برای دانشجویان و علاقمندان مفید خواهد بود انشاءا…
۲- بهتر است اول این لینک را بخوانید.

پیش‌نویس

طراحی سیستم کامپیوتری مرکز فروش کتاب

تهیه کننده: عباس خسروبیگی

استاد پروژه: استاد منتظری

بسمه تعالی

گزارش پروژه خود را در دو قسمت ارائه می‌نمایم. عنوان پروژه «طراحی برنامه کاربردی مرکز فروش کتاب» میباشد. در قسمت اول به «شرح فعالیتها و بررسی‌های انجام شده و اشاره به بخشی از طراحی» میپردازم و بخش دوم را اختصاص به «طرح مسئله» میدهم. لازم بذکر است که در طراحی انجام شده با مشکلات عدیده‌ای چه در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و چه در زمینه امور کامپیوتری (مخصوصا) مواجه بوده‌ام. همچنین از زحمات و همکاریهای استاد محترم پروژه کمال تشکر را می‌نمایم. ضمنا دو لیست کامپیوتری نیز ضمیمه گزارش میباشد.

بخش اول

در روزهای ترمیم ترم دوم ۷۰-۷۱ پیشنهاد پروژه مذکور توسط استاد محترم پروژه به اینجانب شد. در ابتدا نیز ایشان توضیحات مختصری در مورد نحوه سازماندهی مسئله دادند. در ملاقات مجدد با ایشان معرفی‌نامه‌های مربوط به مرکز فروش و مرکز محاسبات را دریافت کردم. پس از بررسیهای اولیه به نظر رسید که نیاز به یک data base با سازمان زیر داریم

قیمت – موجودی – نام کتاب – شماره کتاب

و در مرحله data entry نیاز به ترتیب زیر

کد رشته – شماره دانشجویی

شماره کتاب

– در تاریخ 71/۱/6 لیست افرادی را که لازم بود با آنها مصاحبه کنم به ترتیب زیر مشخص کردم:
مسئول مرکز فروش – فروشندگان – دانشجویان – سیستم پروگرامر مرکز محاسبات – مسئول مرکز محاسبات – مسئول اجرایی پروژه (معاونت محترم دانشجویی)
ضمنا یک طرح به شکل زیر آماده شد:

Organization of book-sale center application

FM:Function Menu

Sale  –  Modify –  List

SM:Sale Menu –  BNM:book no. menu –  LM:list menu

MM:modify menu

لازم بذکر است که این الگو یکی از روشهای پیاده‌سازی الگوریتمهای استفاده کننده از ISPF میباشد. ضمنا این application نیاز به سه data base به نامهای زیر داشت:

Allow, std-info, book-info

Allow اجازه خرید کتاب با کمک این دیتابیس که ارتباط با لیست دانشجویان ثبت‌نامی ترم دارد میباشد.
Std-info اطلاعات کتابهای خرید شده توسط دانشجو در این D.B. ذخیره میشود.
Book-info اطلاعات کتب موجود یا مورد نیاز در این D.B. ذخیره میشود.

– در بررسی انجام شده در تاریخ 71/۱/20 مشخص شد که:

۱- سیستم آموزش مرکزی دانشگاه (متشکل از ادارات “پذیرش و نظام وظیفه” – “خدمات آموزشی” و “فارغ‌التحصیلی” ) و سیستم آموزش دانشکده‌ها بر این سیستم اثرگذارند.
۲- لازمست یک فرم مناسب جهت نقل و انتقالات خرید کتاب توسط دانشجو طراحی شود که فرم زیر طراحی شد:

آرم دانشگاه

مرکز فروش کتاب

شماره دانشجویی:  –   کد رشته:

وضعیت خرید  –  کد کتاب

در ستون “کد کتاب” دانشجو کد کتاب درخواستی خود را مینویسد. سپس این فرم به اپراتور فروش داده میشود ( لازم بذکر است که با سیستم طراحی شده چند اپراتور از جمله اپراتورهای فروش و اصلاح اطلاعات کار میکنند) پس از وارد کردن اطلاعات از طریق ترمینال توسط اپراتور فروش و به کمک panel های طراحی شده، ستون “کد وضعیت” با T یا F پر میشود (T در صورت مجاز بودن دانشجو به خرید و موجود بودن کتاب و F در صورت غیر مجاز بودن خرید و یا موجود نبودن کتاب)

ضمنا پس از پردازش کامپیوتر مبلغ کتابهای فروخته شده از دانشجو دریافت شده و برگه فروش به باجه تحویل کتاب داده میشود.
۳- با توجه به طرح تنظیم شده لازمست function های مناسب نوشته شود.

۴- جهت منظم کردن و اداره رکوردها از دستورات (AMS (Access Method Service میتوان کمک گرفت. با توجه به اینکه از ساختار VSAM در این برنامه استفاده میشود از این نظر مشکل خاصی نخواهیم داشت. چون تا حد زیادی خود VSAM مدیریت D.B. را بعهده میگیرد و آنرا Update یا Reorganize میکند.
۵- برای کنترل گزارشها قسمت مربوطه از مدیریت مرکز فروش کتاب، لیستهای روزانه یا هفتگی و ماهانه و نیمسالی فروش را که توسط برنامه تهیه میشود مرور یا چک خواهند کرد.

۶- جهت طراحی فضای اداره با توجه به محدودیتی که در این مورد دانشگاه دارد، تنها پیشنهاد مناسب اینست که:
الف- کتابهای چاپ خارج و چاپ داخل دانشگاه در دو قسمت مجزا قرار گیرند.
ب- در ورودی مرکز فروش کتاب (البته در فضای خارج آن) ویترینی متشکل از نمونه کتابهای موجود تعبیه شود.

مطالعه امکان سنجی نوع A

در این مطالعه با توجه به موضوع مورد مطالعه که “برنامه کامپیوتری کاربردی مرکز فروش کتاب” میباشد و با توجه به اینکه محدوده کار مربوط به فروش و تهیه لیستهای مورد نیاز و مناسب و ایجاد امکان تغییر اطلاعات و حذف و اضافه کردن اطلاعات دانشجو میباشد و با توجه به اینکه هدف بالا بردن سرعت فروش و در نتیجه جلوگیری از اتلاف وقت دانشجو و سرعت در ارائه خدمات مخصوصا در اوایل ترم و از طرفی آسان کردن کار فروشندگان چه در محاسبه قیمت فروش و سوبسید و چه در دریافت اطلاعات کتب درخواستی دانشجویان و چه در لزوم داشتن اطلاع از وضعیت موجودی میباشد، لازم بنظر رسید که موارد زیر در مصاحبه‌ها مطرح و در نظر گرفته شود:

– عملیات سیستم موجود- وقت لازم جهت انجام عملیات موجود – ایده‌های افراد مجرب – سیستم کنترلی موجود – ورودیهای سیستم – فرمها – خروجیهای سیستم – مقصد خروجیها – بایگانی خروجی – کنترل صحت ورودی خروجی

ضمنا لازم بود پرونده‌ها مطالعه شود و چه در برخوردها و چه در مورد سیستم آتی جلب اطمینان از کارمندان بشود. همچنین لازم بنظر رسید که پس از انجام مصاحبه در صورت لزوم مسئله دوباره طراحی شده و در صورت نیاز ملاقات مجددی انجام گیرد. ضمنا سیستم طراحی شونده بایستی امکانپذیری تکنیکی و عملیاتی و اقتصادی داشته باشد و با توجه به اینکه سیستم طراحی شده با در نظر گرفتن امکانات موجود و اطلاع از امکانات آتی طراحی شده اولا قابل پیاده‌سازی میباشد و ثانیا قابل گسترش نیز خواهد بود به گونه‌ای که نیازهای فعلی – نیازهای آتی و نیازهای مدیریتی را برآورده کند.

– در تاریخ 71/۱/22 طی انجام مصاحبه با مسئول مرکز فروش کتاب (آقای شیخ بهایی) موارد زیر مطرح شد:

سیستم کدبندی کتابها که به ترتیب زیر بر حسب دانشکده‌ها و مراکز آموزشی دانشگاه میباشد:
کشاورزی
برق
معدن
مواد
عمران
شیمی – مهندسی شیمی – نساجی
مکانیک
صنایع
ریاضی
فیزیک
زبان
کارگاه
معارف

کتابها زیر هر عنوان کد ردیف‌بندی شده اند. حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ عنوان کتاب موجود است. کتابها به دو دسته عمده چاپ داخل (جزوه) با کد “د” و چاپ خارج (افست) با کد “خ” تقسیم‌بندی شده‌اند. قیمت فروش، قیمت پشت جلد است. سوبسید بستگی به نظر معاونت دارد و فعلا ۵۰ درصد برای کتابهای “د” و بدون سقف و ۲۰ درصد برای کتابهای “خ” با سقف ۱۵۰ تومان در هر ترم میباشد. فروش کتاب به مولف یک جلد رایگان و به استاد با قیمت دانشجویی میباشد. ضمنا نیاز به آمار کتابها برای دانشکده‌ها و آمار فروش روزانه و سوبسید و تعداد کتاب و جزوه و مبلغ آنها میباشد.

لیست خرید تحویل حسابداری میشود تا بایگانی شود و فروش روزانه را حسابدار بایگانی و چک میکند. ضمنا قیمت خرید مجدد ممکن است تغییر کند.

در ضمن در همین تاریخ با فروشندگان نیز مصاحبه‌ای انجام شد که کمبود فضای کاری را مطرح کردند.

– در تاریخ 71/۱/25 با ۳۴ دانشجو در ۲۶ گروه مصاحبه شد که ۲ نفر اظهار رضایت از وضعیت فعلی کردند. ضمنا از این ۳۴ نفر ۹ نفر از خواهران و بقیه از برادران بودند. روز بعد یک نسخه از “مسائل غیر مربوط به پروژه” و “پیشنهادات” به معاونت محترم دانشجویی تسلیم شد. در جمع‌بندی مطالب مصاحبات موارد زیر حاصل شد:

۱- کدبندی کتابها احتمالا بهم خواهد خورد (بدلیل راحتی Data entry) ولی لازم است در هر عنوان کد لیست کتابها sort شود. ضمنا کد کتاب ۵ رقمی میباشد که دو رقم اول کد دانشکده (رشته) و سه رقم بعدی ردیف میباشد.
۲- جهت اعمال سوبسید و سقف آن لازمست از Const استفاده شود.
۳- آمارهای (لیستهای) مورد نیاز:
– آمار کتابهای موجود برای دانشکده‌ها
– آمار فروش روزانه – ماهانه – سالانه
– لیست کتب جهت تابلو (دانشجویان)
۴- به نظر میرسد با Application طراحی شده تمام مسائل مربوط به این پروژه که در مصاحبه‌ها عنوان شده حل شود.

ضمنا با توجه به اینکه لیست “مسائل غیر مربوط به پروژه” و “پیشنهادات” را قبلا خدمت استاد محترم پروژه ارائه کرده‌ام از ذکر مجدد آنها خودداری میکنم.

– در تاریخ 71/۱/26 با سیستم پروگرامر مرکز محاسبات مصاحبه‌ای انجام گرفته که نتیجه آن در زیر می‌آید:

۱- فعلا اطلاعات جدی روی SQL نیست.
۲- با توجه به عدم امکان Multi Access در VSAM بهتر است با SQL کار شود.
۳- امکانات سیستم به هیچ وجه اجازه Multi write را نمیدهد.
۴- سرعت SQL کم است.
۵- در مورد امکان Multi Access در VSAM چیزی نمیدانم.
۶- عدم امکان print فارسی و لاتین بصورت توام.
۷- CICS/VS و OS/VS موجود است ولی تحت VM/SP ما CICS/VS نداریم.

پس از بررسیهای انجام شده مشخص شد:

در مورد ۲ و ۵ امکان Multi Access در VSAM با کمک share options وجود دارد. در مورد ۳ با توجه به امکان logical pack access برای owner of disk که به صورتهای زیر میباشد

Read-only

Read-write

Multiple-write

و از طرفی با امکان تعریف کردن یک مینی‌دیسک برای چند یوزر در دایرکتوری سیستم VM در یک فضای فیزیکی مشکل multi write قابل حل است.

– در تاریخ 71/۱/27 مجددا با استاد پروژه و مسئول اجرایی آن مصاحبه‌ای انجام گرفت که موارد زیر مشخص شد:

· چک کردن اجازه خرید کتاب Optional باشد

· زیربرنامه‌ها جداگانه طراحی شوند

· غیر درسهای سرویس که کد خاص دارند اجازه خرید کتابهای دانشکده دیگر نباشد

· در مورد دسترسی به اطلاعات آموزش با آقای ربیعی صحبت شود.

– در همان تاریخ با آقای ربیعی (مسئول آموزش) در مورد تهیه فایل دانشجویان مجاز به خرید کتاب (یعنی درس مربوطه را ثبت‌نام کرده) صحبت شد. همچنین در این تاریخ با آقای کبیری (برنامه‌نویس مرکز محاسبات) مصاحبه لازم انجام شد:

· SQL فکر میکنم جوابگو باشد. با خانم مرتضوی (متخصص SQL در مرکز) مصاحبه شود.

· روی CICS هم میتوانید کار کنید ولی ما اپراتور OS/VS و متخصص CICS نداریم.

· امکان multi access در VSAM فعلا برای برنامه ثبت‌نام آموزش وجود دارد و امکان توسعه آن برای Application های دیگر نیاز به اجازه مدیریت مرکز محاسبات و مدیریت دانشگاه دارد.

– همینجا لازمست به دو مصاحبه تخصصی دیگر اشاره شود و سپس یک نتیجه‌گیری :

در تاریخ 71/۱/28 با آقای تفضلی (رییس مرکز محاسبات) مصاحبه شد که موارد زیر عنوان شد:

امکان “مالتی رایتی” که در برنامه ثبت‌نام دانشجویان بود موجب ایجاد محدودیت برای کار برنامه‌های دیگر در سیستم میشود. بهتر است از SQL استفاده کنید.

در تاریخ 71/۲/1 با خانم مرتضوی مصاحبه شد که عنوان کردند:

· SQL کند است و در manual های آن هم نوشته که کند است و ما نتوانسته‌ایم سرعت لازم را حتی برای کار خودمان (سیستم وقت‌گیری ترمینالهای main frame مرکز محاسبات) ایجاد کنیم.

· اشکال در استفاده همزمان از Table ها وجود دارد.

· برای سرعت بیشتر از VSAM استفاده شود.

· در حد برنامه‌نویسی درس پایگاه داده‌ها کار کرده ام.

نتیجه: با توجه به موارد مطرح شده در مصاحبه‌ها و نحوه برخوردها به دو نتیجه می رسیم:

۱- مسئولین مربوطه در مرکز محاسبات و برنامه‌نویسان در مورد این پروژه همکاری لازم را نمیکردند و این مسئله از ابتدای مطرح شدن این پروژه مشخص شد و جبهه‌گیری کردند که: “این پروژه را خودمان نوشته ایم” (که البته از طریق سیستم پروگرامر مرکز مشخص شد که اینطوری نبوده) و بعد هم که قرار شد پروژه انجام شود رییس مرکز نامه معاون دانشجویی را به مسئول اتاق PC ارجاع داده بودند که بعد من مراجعه کردم و گفتم مگر نمی‌دانستید که این پروژه با main است که اصلاح کردند. ضمنا در مورد multi access یا multi write هم که از الزامات این پروژه میباشد، دیدید که مسئله داشتند. البته امکانات لازم برای بررسی را میدادند!
۲- مورد دیگر اینکه متخصص و کادر مورد نیاز لازم جهت انجام امور کامپیوتری در مرکز محاسبات دانشگاه موجود نیست.

– پس از تحقیق در مورد امکان استفاده یک برنامه از دو فایل که به یک external file منسوب شده‌اند در مورد نحوه multi access و multi write با توجه به موارد مذکور قبلی به نتیجه قطعی رسیدم و آن اینکه امکان multi write را توسط دایرکتوری سیستم VM/SP ایجاد کنیم و امکان multi access را توسط امکان share option در VSAM . ضمنا با بررسی کامل help سیستم در باره SQL به این نتیجه رسیدم که برای بالا بردن سرعت از VSAM استفاده کنم.

– در تاریخ 71/۱/29 در مصاحبه با آقای حاج شیرمحمدی (دانشکده صنایع) عنوان شد:

· جنبه‌های اقتصادی و نیاز به نگهداری و تهیه کتابها نیاز به data ی دقیق دارد که در دانشگاه صنعتی قابل دسترس نیست.

· هزینه کیفی مواجهه با کسری کتاب یا زیانهای اقتصادی ناشی از خرید اضافی؟

· خط ثابت خرید نداریم

· هزینه نگهداری کتابها را ندارند

· با الگوهای دانشکده صنایع جور در نمی‌آید

– در همان تاریخ مصاحبه مجددی با معاونت محترم دانشجویی طرح شد که در آن روی برخی از جنبه‌های اقتصادی کار و سیاست فروش صحبت شد.

– در تاریخ 71/۱/30 قرار شد که سیستم پروگرامر امکان MW را برای یکی از دیسکهای یوزر beigi فراهم کند و در یوزر پروژه Link به این دیسک به صورت MR  انجام شود.

– در تاریخ 71/۱/31 در دیدار مجدد با استاد محترم پروژه قرار شد یک گزارش جمع‌بندی شده به ایشان ارائه شود که این گزارش در تاریخ 71/۲/5 تهیه و ارائه شد که حاوی “گزارش کارهای انجام شده” و “مسائل موجود” (اعم از مسائل اقتصادی یا سیستمی و مسائل تکنولوژیکی یا کامپیوتری) بود که دیگر از تکرار آن خودداری میکنم و در صورت لزوم میتوانید به آن مراجعه کنید.

– پس از وقفه‌ای که بدلیل عدم همکاری لازم جهت data transfer پیش آمد که موجب شد من کلیه فایلهای یوزرهای beigi و ۳۰۷۴ را حذف و دیسکها را فرمت کنم، روز 71/۲/17 پس از امتحان ساختمان داده‌ها به مرکز محاسبات رفتم و شروع به طراحی panel اولیه برنامه با ISPF کردم. لازم بذکر است که تحقیقاتی در زمینه multi write قبلا کرده بودم (البته روی فایلهای CMS ) که آنهم بدلیل اینکه موقع IPL شدن CMS، زمانیست که MFD تشکیل میشود، ایجاد مشکل میکند. یک لیست از پنل طراحی شده فرستادم تا طراحی آنرا در اتاق تکمیل کنم ولی بدلیل خاموش بودن printer و حال نداشتن اپراتور آماده نشد! صبح شنبه ۱۹/۲ بدلیل خرابی بافر پرینتر لیستها خراب شدند و بعدازظهر هم که با مشکل نامه‌نگاری برای گرفتن لیست مواجه بودم.

– روز 71/۲/28 لیست کتابها ر از مرکز فروش کتاب گرفته و به چاپخانه بردم و پس از کپی به مرکز کامپیوتر (جهت data entry ) بردم و نامه مربوط به نحوه وارد کردن اطلاعات را به منشی دادم.

– روز بعد رییس مرکز گفتند فعلا سرمان شلوغ است. لیستها را ببر و بعدا بیاور. البته بعدا با قسمت data entry و همچنین حوزه معاونت دانشجویی در مورد وارد کردن اطلاعات کتابها هماهنگی لازم انجام شد. ضمنا بدلیل حذف یوزرها عملیات کامپیوتری نیز متوقف شد و قسمتی از کارها که انجام شده بود از دست رفت.

– نمونه گروهی از دستورات AMS در مورد VSAM تحت سیستم عامل VM/SP ضمیمه گزارش است. در صورت نیاز آماده توضیح شفاهی آنها نیز میباشم.

بخش دوم

در این قسمت مسئله طراحی شده را به صورت مختصر می‌آورم. لازم بذکر است که در برنامه‌نویسی که فاز جداگانه‌ای میباشد، دو مورد زیر باید مد نظر باشد:

۱- امکانات لازم بایستی توسط مرکز محاسبات در اختیار برنامه‌نویس قرار گیرد. این امکانات شامل یوزرهای مورد نیاز (حداقل سه یوزر) امکان MW و امکان استفاده از ISPF میباشد.
۲- برنامه‌نویس یا مسئولین مربوطه در مرکز محاسبات بایستی فایلهای مورد نیاز این برنامه را با کمک VSAM Access Method ایجاد کنند و در مورد multi access نیز همانطور که قبلا گفتم از share option استفاده شود.

در این مسئله از امکانات ISPF و VSAM استفاده شده و در نوشتن برنامه لازمست از اطلاعات مندرج در بخش اول این گزارش نیز استفاده شود. ضمنا با توجه به سیستم طراحی شده لازمست از برنامه‌های exec و زبان برنامه‌نویسی PLI استفاده شود. همچنین لازم بذکر میدانم که برنامه تحت کنترل و در محیط ISPF انجام میشود. یعنی در واقع قسمت DC: Data Communication و ورود به برنامه ابتدا با فعال شدن (invoke) خود ISPF میسر است. و اما طراحی مسئله:

مسئله: برنامه‌ای بنویسید که کارهای زیر را انجام دهد:

۱- ابتدا با فعال شدن ISPF یک selection panel یا بعبارت دیگر menu روی صفحه ترمینال ظاهر شود که در آن حق ۳ انتخاب زیر باشد:
الف- فروش کتاب به دانشجو
ب- ایجاد تغییرات در اطلاعات کتب
ج- تهیه لیستهای مختلف
۲- یک panel طراحی کنید که شماره دانشجویی و کد رشته دانشجوی متقاضی خرید کتاب را دریافت کرده و به درون برنامه بفرستد
۳- یک menu طراحی کنید که انتخابهای زیر در آن موجود باشد:
الف- تسویه حساب دانشجو
ب- خرید کتاب

۴- یک panel طراحی کنید که اطلاعات خرید کتاب شامل شماره کتابهای درخواستی را از اپراتور دریافت کرده و به درون برنامه بفرستد.
۵- یک panel طراحی کنید که اطلاعات فروش کتاب (نتیجه پردازش panel قبل) را روی صفحه ترمینال بفرستد
۶- یک panel طراحی کنید که شماره کتاب را دریافت کرده و به درون برنامه بفرستد
۷- یک panel طراحی کنید که اطلاعات کتاب را دریافت کرده و به درون برنامه بفرستد و همچنین فیلد مشخص کننده Up:Update – Un:Unchange – Ne:New – De:Delete را نیز شامل باشد.
۸- یک menu شامل انتخابهای زیر طراحی کنید:
الف- تهیه لیست روزانه فروش
ب- تهیه لیست ماهانه فروش
ج- تهیه لیست سالانه فروش
د- تهیه لیست کتب موجود (جهت تابلوی اعلانات)
ه- تهیه لیست کتب موجود (جهت دانشکده‌ها)
۹- یک زیربرنامه جهت کنترل فروش کتاب بنویسید که کارهای زیر را انجام دهد:
الف- با فرستادن panel مذکور در بند ۲ شماره دانشجویی و کد رشته را دریافت کند
ب- با فرستادن menu مذکور در بند ۳ انتخاب اپراتور را دریافت کرده و با توجه به انتخاب انجام شده کارهای زیر را انجام دهد:
I- اگر انتخاب انجام شده “تسویه حساب دانشجو” باشد کلیه رکوردهای مربوط به دانشجو در بانک اطلاعاتی std-info را حذف کند
II- اگر انتخاب انجام شده “خرید کتاب” باشد با فرستادن panel مذکور در بند ۴ شماره کتب درخواستی را دریافت کرده و کارهای زیر را انجام دهد: اگر کتاب درخواستی از جمله کتبی است که دانشجو مجاز به خرید آن می باشد (کتبی که کد دانشکده آنها با کد رشته دانشجو یکسان است یا جزو دروس سرویس می باشند و قبلا این دانشجو آنرا نخریده است) و ضمنا با توجه به بانک اطلاعاتی book-info در مرکز موجود میباشد وضعیت خرید آنرا جهت panel مذکور در بند ۵ برابر T و در غیر اینصورت F قرار دهد و سپس جمع مبالغ کتابهایی که کد وضعیت آنها T میباشد را محاسبه و ضمنا اطلاعات مربوط به موجودی کتابهای قابل فروش به دانشجو را نیز Update کند. همچنین اطلاعات دانشجو (کتابهای خریداری شده) را در std-info نیز update کند و اگر رکوردی برای این دانشجو در این بانک اطلاعاتی نیست (اولین بار است که خرید میکند) رکورد مورد نیاز را ایجاد کند. سپس panel مذکور در بند ۵ را روی ترمینال ارسال کند.
۱۰- یک زیر برنامه جهت ایجاد تغییرات در اطلاعات کتابها بنویسید که کارهای زیر را انجام دهد:
با ارسال panel مذکور در بند ۶ شماره کتاب را دریافت کند و پس از بدست آوردن اطلاعات موجود کتاب از بانک اطلاعاتی book-info آنها را توسط panel مذکور در بند ۷ روی صفحه ترمینال بفرستد (در این مرحله فیلد مشخص کننده Up قرار داده شود و اگر کتاب وجود ندارد این فیلد برابر Ne قرار گیرد. پس از دریافت مجدد اطلاعات اقدام مناسب انجام شود. منظور از اطلاعات کتاب کلیه اطلاعات لازم اعم از کد و نام کتاب و مولف و موجودی و قیمت و کد چاپ و … می باشد.
۱۱- یک زیر برنامه جهت تهیه لیستهای مورد نظر بنویسید که کارهای زیر را انجام دهد:
با ارسال menu مذکور در بند ۸ انتخاب انجام شده را دریافت کند و بر حسب انتخاب کارهای زیر را انجام دهد:
I- اگر انتخاب اول باشد لیست فروش روزانه شامل شماره کتابهای فروخته شده و تعداد فروش و جمع کل مبلغ فروش و جمع سوبسید را بر روی چاپگر بفرستد. فرض بر این است که این لیست در پایان روز تهیه میشود.
II- اگر انتخاب دوم باشد لیست فوق را برای فروش ماهانه تهیه کند. فرض بر این است که این لیست در پایان هر ماه تهیه میشود.
III- اگر انتخاب سوم باشد لیست فوق را برای فروش سالانه تهیه کند. فرض بر این است که این لیست در پایان هر سال تهیه میشود.
IV- اگر انتخاب چهارم باشد لیست sort شده کتب موجود (برای هر دانشکده به صورت جداگانه) را روی چاپگر بفرستد. این لیست شامل اطلاعات زیر باشد:
مولف – نام کتاب – کد کتاب – قیمت
V- اگر انتخاب پنجم باشد لیست sort شده کتب موجود (برای هر دانشکده به صورت جداگانه) را جهت ارسال به دانشکده‌ها روی چاپگر بفرستد. این لیست شامل اطلاعات زیر باشد:
مولف – نام کتاب – کد کتاب – تعداد موجودی فعلی – تعداد مورد نیاز
که ستون تعداد مورد نیاز خالی می‌ماند تا توسط دانشکده‌ها پر شود.
لازم بذکر است که لازم است در موقع تهیه لیستها، لیستهای فارسی و لاتین بصورت جداگانه تهیه شوند.

پیش برنامه: برنامه‌ای بنویسید که اطلاعات کتب مرکز فروش کتاب را که با فرمت زیر در فایلهای CMS وجود دارند خوانده و درون بانک اطلاعاتی book-info با فرمت مناسب و مورد نیاز قرار دهد. لازم بذکر است که اطلاعات کتب فارسی و لاتین در دو فایل جداگانه تهیه شده است:
کد دانشکده – شماره کتاب – کد چاپ – نام کتاب – قیمت – مولف یا مترجم
جدا کننده هر فیلد اطلاعات / و کد چاپ به ترتیب زیر است:
چاپ خارج 1
چاپ داخل 2

ضمن عرض تشکر مجدد به خاطر راهنمائیها و همکاریهای استاد محترم پروژه که ضمنا مسئولیت اجرایی پروژه را نیز بعهده داشته‌اند و با امید موفقیت برای خدمتگزاران به مسلمین و اعتلای اسلام

71/6/18