سمینار VM/SP

ماجرای داده‌پردازی را اینجا گفتم.

در نیمسال 711  برای درس سیستم عامل، سمینار “مفاهیم سیستم عامل VM/SP” را به صورت شفاهی، در دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه دادم.

(امیدوارم بتوانم اسلایدهای آن را پیدا و منتشر کنم)