آمار بازديد سايت كانون كارشناسان

مديريت سايت كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان مركزي در حال حاضر با من است. مطلب زير را در آن سايت قرار دادم:

بدون شك استفاده از اينترنت بعنوان يك ابزار مدرن اطلاع‌رساني، مستلزم بكارگيري صحيح آن توام با رعايت الزامات فني مربوطه است. رعايت استانداردهاي مهندسي وب كمك مي‌كند كه استفاده از پايگاه اينترنتي توام با موفقيت در اطلاع‌رساني باشد. يكي از توصيه‌هاي متخصصان وب به صاحبان سايتها، بكارگيري يك سرويس براي بررسي و مانيتور كردن آمار بازديد مي‌باشد. ما از زمان راه‌اندازي سايت جديد (22 فوریه 2011 مصادف با 3 اسفند 1389) از آمارگير گوگل google analytics براي اين منظور استفاده كرده‌ايم. نتايج اوليه در شكل زير نمايش داده شده است:

گزارش اوليه آمار بازديد

در مورد آدرس قديمي، متاسفانه سوابق آمار بازديد وجود ندارد. تنها يك تصوير مربوط به گزارش ترافيك ماهانه سايت موجود است:

سابقه ترافيك سايت

بدليل عدم وجود آمار بازديد قبلي، به شمارنده لحظه‌اي آمار بازديد، عدد 1000 اضافه شده است. جدول زير با استفاده از گزارش analytics و عدد 1000 تهيه شده:

Visits Pageviews توضیحات
تا قبل از بكارگيري آناليتيكس 200 1000 آمار فرضي، از آغاز
سال 89 407 2677 از سوم اسفند
تا پایان سال 89 607 3677

به نظر مي‌رسد هنوز كارشناسان عضو اين كانون از سايت بازديد نكرده‌اند چرا كه چندان عكس‌العملي به فراخوان بروز كردن اطلاعات خود نشان نداده‌اند!